:: SUNDARKANDA ENGLISH ::

Om Shri Ganeshaay Namha Om Shri Paramaatmane Namha

Vakratund mahaakaay, surya koti samaprabh Nirvighnam kuru me dev, sarva kaaryeshu sarvada :

Vighneshwaraay varadaay surapriyaay, lambodaraay sakalaay jagadvitaay

Naagaananaay shrutiyagnavibhushitaay, gaurisutaay gananaath namo namaste:

Om Shri Paramaatmane Namha

Pranavau pavankumaar khal ban paavak gyanaghan I Jaasu hıaday aagaar basahi raam sar chaap dhaı ll

 

 

:: KISHKINDHAAKAND ::

:: Doha 29 ::

Bali baandhat prabhu baadheu so tanu barani na jaaıl Ubhay dhari maha deenhee saat pradachchhin dhaaıll

 

Mangal Bhavan Amangal Hari Dravau so Dashrath Ajir Bihari

Angad kahai jaau mai paaral Jiy sansay kachhu firati baarall

Jaamvant kaha tumh sab laayakl Pathaia kimi sabahi kar naayakll

Kahai richapati sunu Hanumanal Kaa chup saadhi raheu balwaanall

Pavan tanay bal pavan samaanal Budhi bibek bigyaan nidhaanall

Kavan so kaaj kathin jag maahil Jo nahin hoi taat tumh paahill

Raam kaaj lagi tav avataaral Sunatahi bhayau parbataakaarall

Kanak baran tan tej biraajal Maanahu apar girinh kar raajall

Sinhnaad kari baarahi baaral Leelahi naaghau jalanidhi khaarall

Sahit sahaay Raavanahi maaril Aanau iha trikoot upaarill

Jaamavant mai poonchhau tohil Uchit sikhaavanu deejahu mohill

Etana karahu taat tumh jaail Sitahi dekhi kahau sudhi aaill

Tab nij bhuj bal raajivanainal Kautik laagi sang kapi senall

Chhand:      Kapi sen sang sanghaari Nisichar Raamu Sitahi aanihaill

 

Trailok paavan sujasu sur Muni Naaradaadi bakhaanihaill

Jo sunat gaavat kahat Samuzat param pad nar paavail

 

Rabhubir pad paathoj Madhukar daas Tulasi gaavaill

 

:: Doha (30 (K) ::

Bhav bheshaj Raghunaath jasu sunahi je nar aru naaril Tinh kar sakal manorath siddh karahi trisiraarill

:: Soratha (30 (kha) ::

Neelotpal tan syaam kaam koti sobha adhikl Sunia taasu gun graam jaasu naam agha khag badhikll

Mangal Bhavan Amangal Hari Dravau so Dashrath Ajir Bihari

                            Shree Ganeshaay Namaha

                           Shree Jaanakeevallabhovijayate

   Shree Raam Charit Maanas Pancham sopaan

                   SUNDARKAAND

Shaantam Shaashwatamaprameyamanagham Nirvaanashaantipradam

Brahmashambhuphanindrasevyamanisham vedaantavedyam vibhuml

Raamaakhyam Jagadishwaram suragurum maayaamanushyam Harim I

Vandeham karunaakaram Raghuvaram bhupaalachoodaamanim   111 II

Naanya spruha Raghupate hridayesmadeeye Satyam vadaami cha bhavaanakhilaantaraatma I

Bhaktim prayachchha Raghupundav nirbhara me     I Kaamaadidosharahitam kuru maanasam cha                                                                              II 2 II

Atulitabaladhaamam Hemashailaabhadeham I Danujavanakrushaanum gnaninaamagraganyam I

Sakalagunanidhaanam vaanaraanaamadhisham : Raghupatipriyabhaktam vaatajaatam namaami II 3 II

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Jaamavant ke bachan suhaae I Suni Hanumant hriday ati bhaayell

Tab lagi mohi parikhehu tumh bhaai I Sahi dukh kand mool phal khaai         II

Jab lagi aavau Sitahi dekhi I Hoihi kaaju mohi harash biseshee II

Yah kahi naai sabanhi kahu maatha I Chaleu harashi hiy dhari Rathunaatha II

Sindhu teer ek bhoodhar sundar I Kautuk kudi chadheu taa oopar II

Baar baar Raghubeer sambhaari I

     Tarakeu pavanatanay bal bhaari II

Jehi giri charan dei Hanumanta I Chaleu so gaa paataal turanta II

Jimi amogh Raghupati kar baana I Ehi bhaanti chaleu Hanumaana II

Jalanidhi Raghupati doot bichaaril ITe mainaak hohi shramahaari II

(Doha 1)

Hanumaan tehi parasa kar puni keenh pranaam Raam kaaju keenhe binu mohi kahaa bishraam

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Jaat pavansut devanh dekha Jaanai kahu bal buddhi bisesha II

Surasa naam ahinh kai maata I Pathainhi aai kahi tehi baata II

Aaju suranh mohi deenh ahaara I Sunat bachan kah pavankumaara II

Raam kaaju kari phiri mai aavau I Sita kai sudhi prabhuhi sunaavau II

Tab tav badan paithihau aai I Satya kahau mohi jaan de maai II

Kavanehu jatan dei nahi jaana I Grasai na mohi kaheu Hanumaanall

Jojan bhari tehi badanu pasaara I Kapi tanu keenh dugun Bistaaraall

Sorah jojan mukh tehi thayau I Turat pavan sut battis bhayau II

Jas jas surasa badanu badhaava I Taasu doon kapi roop dekhaava II

Sat jojan tehi aanan keenha I Ati laghu roop pavanasut leenha II

Badan paithi puni baaher aava I Maaga bida taahi siru naava II

Mohi suranh jehi laagi pathaava I Buddhi bal maramu tor mai paavall

(Doha 2)

Raam kaaju sabu karihahu tumh bal buddhi nidhaan Aasish dei gai so harashi chaleu Hanumaan ।।2।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Nisichari ek sindhu mahu rahai I Kari maaya nabhu ke khag gahaill

Jeev jantu je gagan udaahi I Jal biloki tinh kai parichhahi II

Gahai chhah sak so na udaai I Ehi bidhi sada gaganchar khaai II

Soi chhal Hanumaan kah keenhal Taasu kapatu kapi turatahi cheenall

Taahi maari maarut sut beeral Baaridhi paar gayau matidheerall

Taha jaai dekhi ban sobhal Gunjat chanchareek madhu IobhaII

Naana taru phal phool suhaael Khag mrug brund dekhi man bhaaell

Sail bisaal dekhi ek aage I

Taa par dhaai chadheu bhay tyaage II

Uma na kachhu kapi kai adhikaai I Prabhu prataap jo kaalahi khaai II

Giri par chadhi Lanka tehi dekhil Kahi na jaai ati durg biseshi II

Ati utang jalanidhi chahu paasal Kanak kot kar param prakaasall

Chh: Kanak kot bichitra mani Krut sundaraayatana Ghanall Chauhatt hatt subatt beethee Chaaru pur bahu bidhi banall Gaj baaji khachchar nikar

Padchar rath baroothanhi ko ganail Bahuroop nisichar jooth atibal

Sen baranat nahin banai                   1 111

Ban bag ujpaban baatikal Sar koop baapee sohahill

Nar naag sur gandharb kanyal Roop muni man mohaheell Kahu maai deh bisaal sail Samaan atibal garjahill

Naana akhaarenh bhirhi bahubidhi

Ek ekanh tarjahee ll 211 Kari jatan bhat kotinh bikat

Tan nagar chahu disi rachchhaheell Kahu mahish maanush dhenu khar Ajakhal nishaachar bhachchhahill

 

Ehi laagi Tulasidaas inh kee Katha kachhu ek hai kahee I Raghubeer sar teerath sareeianhi Tyaagi gati paihahi saheell

 

Doha (3)

Pur rakhavaare dekhi bahu kapi man keenh bichaarl Ati laghu roop dharau nisi nagar karau paisaar ।।3।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Masak samaan roop kapi charee I Lankahi chaleu sumiri narahareell

Naam Lankinee ek nisicharee I So kah chalesi mohi nindaree II

Jaanehi nahee maramu sath moral Mor ahar jahaa lagi chora II

Muthika ek maha kapi hanee I Rudhir bamat dharanee dhanamanee II

Puni sambhari uthee so Lanka I Jori paani kar binay sasanka II

Jab Ravanahi brahm bar deenha I Chalat biranchi kaha mohi cheenha II

Bikal hosi tai kapi ke mare I

Tab jaanesu nisichar sanghareII

Taat mor ati punya bahoota I Dekheu nayan Raam kar doota II

(Doha 4)

Taat swarg apabarg sukh dharia tula ek ang I Tool na taahi sakal mili jo such lav satsang।।4।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Prabisi nagar keeje sab kaaja I Hriday rakhi kosalapur raja II

Garal sudha ripu karahi mitaai I Gopad sindhu anal sitalaai II

Garud sumeru renu sam taahi I Raam krupa kari chitava jaahi II

Ati laghu roop dhareu Hamumaana I Paitha ngar sumiri bhagawana II

Mandir mandir prati kari sodha I Dekhe jah tah aganit jodha II

Gayau dasaanan mandir maahee I Ati bichitra kahi jaat so naahee II

Sayan kie dekha kapi tehee I Mandir mahu na deekhi baidehee II

Bhavan ek puni deekh suhaava I Hari mandir tah bhinna banaava II

(Doha 5)

Raamaayudh ankit gruh sobha barani na jaai I Nav tulsika brund tah dekhi harash kapiraai।।5।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Lanka nisichar nikar nivaasa I Iha kaha sajjan kar baasa II

Man mahu tarak karai kapi laaga I Tehi samay IBibheeshanu jaaga II

Raam raam tehi sumiran keenha I Hriday harash kapi sajjan cheenha II

Ehi san hathi karihau pahichaanee I Saadhu te hoi na kaaraj haanee II

Bipra roop dhari bachan sunaae I Sunat Bibheeshan uthi tah aae II

Kari pranaam poonchee kusalaai I Bipra kahahu nij katha buzaai II

Kee tumh hari daasanh mah koi I More hriday preeti ati hoi II

Kee tumh raam u deen anuraagee I Aayahu mohi karan badbhaagee II

(Doha 6)

Tab Hanumant kahee sab Raam katha nij naam I Sunat jugal tan pulak man magan sumiri gun graam।।6।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Sunahu pavansut rahani hamaaree I

Jimi dasananhi mahu jeebh bichaaree II

Taat kabahu mohi jaani anaatha I Karihahi krupa bhaanukul naatha II

Taamas tanu kachu saadhan naahee I Preeti na pad saroj man maahee II

Ab mohi bha bharos Hanumanta I Binu harikrupa milahi nahi santa II

Jau Rabhubeer anugrah keenha I Tau tumh mohi darasu hathi deenha II

Sunahu Bibheeshan prabhu kai reetee I Karahi sada sevak par preetee II

Kahahu kavan mai param kuleena I Kapi chanchal sabahee bidhi heena II

Praat lei jo naam hamaara I Tehi din taahi na milai ahaara II

(Doha 7)

As mai adham sakha sunu mohu par Rabhubeer I Keenhee krupa sumiri gun bhare bilochan neer ।।7।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Jaanatahoo as swami bisaaree I Phirhi te kaahe na hohi dukharee II

Ehi bidhi kahat Raam gun graama I Paava anirbachya bishraama II

Puni sab katha Bibheeshan kahi I

Jehi bidhi Janakasuta tah rahee II

Tab Hanumant kaha sunu bhraata I Dekhi chahau Jaanaki Maata II

Juguti Bibheeshan sakal sunaai I Chaleu pavansut bida karaai II

Kari soi roop gayau puni tahava I Ban Asok Sita rah jahava II

Dekhi manahi mahu keenh pranaama I Baithehi beeti jaat nisi jaama II

Krus tanu sees jata ek benee I Japati hraday Raghupati gun shrenee II

(Doha 8)

Nij pad nayan die man Raam pad kamal leen I Param dukhee bha pavansut dekhi Jaanakee deen ।।8।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Taru pallav mahu rahaa lukaai I Karai bichaar karau kaa bhai II

Tehi avasar Raavanu tah aava I Sang naari bahu kie banaava II

Bahu bidhi khal Sitahi samuzaava I Saam daam bhay bhed dekhaava II

Kah Ravanu sunu sumukhi sayaanee I

Mandodari aadi sab raanee II

Tav anucharee karau pan mora I

Ek baar bilku mam ora II

Trun dhari ot kahati baidehee I Sumiri avadhapati param sanehe II

Sunu dasamukh khadyot prakasa I Kabahu ki nalinee karai bikaasa II

As man samuzu kahati Jaanakee I Khal sudhi nahi Rabhubeer baan kee II

Sath soone hari aanehi mohee I Adham nilajj laaj nahi tohee II

(Doha 9)

Aapuhi suni khadyot sam Ramahi bhaanu samaan I Parush bachan suni kaadhi asi bola ati khisiaan ।।9।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Sita tai mam krut apamaanaa I Katihau tav sir kathin krupaanaa II

Naahi ta sapadi maanu mam baanee I Sumukhi hoti na ta jeevan haanee II

Syaam saroj daam sam sundar I Prabhu bhuj kari kar sam dasakandhar II

So bhuj kanth ki tav asi ghora I Sunu sath as pravaan pan mora II

Chandrahaas haru mam paritaapam I Rathupati birah anal sanjaatam II

Sital nisit bahasi bar dhaara I

Kah Sita haru mam dukh bhaara II

Sunat bachan puni maaran dhaava I Mayatanaya kahi neeti buzaava II

Kahsi sakal nisicharanhi bolaai I Sitahi bahu bidhi traasahu jaai II

Maas divas mahu kahaa na maana I Tau mai maarabi kaadhi krupaana II

(Doha 10)

Bhavan gayau daskandhar iha pisaachini brund I Sitahi traas dekhaavahi dharahi roop bahu mand।।10।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Trijata naam rachchhasi ekal Raam charan rati nipun bibekall

Sabanhau boli sunaaesi sapana I Sitahi sei karahu hit apana II

Sapane baanar Lanka jaari I Jaatudhaan sena sab maareell

Khar aarudh nagan dasaseesal Mundit sir khandit bhuj beesall

Ehi bidhi so dachchhin disi jaail Lanka manahu Bibheeshan paaill

Nagar phiri Rabhubeer dohaail Tab prabhu Sita boli pathaaill

Yah sapana mai kahau pukaareel

Hoihi satya gae din chaareell

Taasu bachan suni te sab dareel Janaksuta ke charananhi pareell

(Doha 11)

              Jah tah gai sakal tab Sita kar man sochl

Maas divas beete mohi maarihi nisichar poch।।11।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Trijata san bolee kar joree I Maatu bipati sangini tai more II

Tajau deh karu begi upaail Dusah birahu ab nahi sahi jaaill

Aani kaath rachu chita banaai I Maatu anal puni dehi IagaaiII

Satya karahi mam preeti sayaanee I Sunai ko Shravan sool sam baanee II

Sunat bachan pad gahi samuzaaesil Prabhu prataap bal sujasu sunaaesill

Nisi na anal mil sunu sukumaareel As kah so nij bhavan sidhaareell

Kah Sita bidhi bha pratikulal Milihi na paavak mitihi na soolall

Dekhiat pragat gagan angaaral Avani na aavat ekau taarall

Paavakmay sasi sravat na aageel

Maanahu mohi jaani hatabhaageell

Sunahi binay mam bitap asokal Satya naam karu haru mam sokall

Nootan kisalay anal samaanal Dehi agini jani karahi nidaanall

Dekhi param birahaakul sital So chhan kapihi kalap sam beetall

(Doha 12)

Kapi kari hriday bichaar deenhi mudrika daari tabl Janu asok angaar deenh harashi uthi kar gaheu।।12।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Tab dekhee mudrika manohar I Raam naam ankit ati sundar II

Chakit chitav mudaree pahichanee I Harash bishaad hriday akulaaneell

Jeeti ko sakai ajay Raghuraail Maaya te asi rachi nahi jaaill

Sita man bichaar kar nanal Madhur bachan boleu Hanumaanall

Raamchandra gun baranai laagal Sunatahi Sita kar bukh bhaagall

Laagee sunai shravan man laail Aadihu te sab katha sunaaill

Shravanaamrut jehi katha suhaail

Kahi so pragat hoti kin bhaaill

Tab Hunamant nikat chali gayaul Phiri baithee man bisamay bhayaull

Raam doot mai maatu Jaanakeel Satya sapath karunaanidhaan kee II

Yah mudrika maatu mai aaneel Deenhi Raam tumh kah sahidaaneell

Nar baanarahi sang kahu kaisel Kahi katha bhai sangati jaisell

(Doha 13)

Kapi ke bachan saprem suni upaja man biswaasl Jaana man kram bachan yah krupaasindhu kar daas।।13।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Harijan jaani preeti ati gaadheel Sajal nayan pulakaavali baadheell

Budat birah jaladhi Hanumaanal Bhayahu taat mo kahu jalajaanall

Ab kahu kusal jaau balihaareel Anuj sahit such bhavan kharaareell

Komalchit krupaal Raghuraail Kapi kehi hetu dharee nithuraaill

Sahaj baani sevak sukhdaayakl Kabahuk surati karat Raghunaayakll

Kabahu nayan mam Sital taatal

Hoihahi nirakhi syaam mrudu gaatall

Bachanu na aav nayan bhare baareel Ahah naath hau nipat bisareell

Dekhi param birahaakul Sital Bola kapi mrudu bachan bineetall

Maatu kusal prabhu anuj sametal Tav dukh dukhi sukrupa niketall

Jani jananee maanahu jiy oonal Tumh te premu raam ke doonall

(Doha 14)

Raghupati kar sandesu ab sunu jananee dhari dheerl As kahi kapi gadagad bhayau bhare bilochan neer।।14।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Kaheu Raam biyog tav Sital Mo kahu sakal bhae bipareetall

Nav taru kisalay manahu krusaanul Kaalanisa sam nisi sasi bhaanooll

Kubalay bipin kunt ban sarisal Baarid tapat tel janu barisall

Je hit rahe karat tei peeral Urag swaas sam tribidh sameerall

Kahehoo te kachoo dukh ghati hoil Kaahi kahau yah jaan na koill

Tatva prem kar mam aru toral

Jaant priya eku manu morall

So manu sada rahat tohi paaheel Jaanu preeti rasu etanehi maaheell

Prabhu sandesu sunat baideheel Magan prem tan sudhi nahi teheell

Kah kapi hriday dheer dharu maatal Sumiru Raam sevak sukhdaatall

Ur aanahu Raghupati prabhutaail Sun imam bachan tajahu kadaraaill

[Doha 15]

Nisichar nikar patang sam Raghupati baan krusanul Jananee hriday dheer dharu jare nisaachar jaanu।।15।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Jau Raghubeer hoti sudhi paail Karate nahi bilambu Raghuraaill

Raam baan rabi ue Jaanakeel Tam barooth kah jaatudhaan keell

Abahi maatu mai jaau lavaail Prabhu aayasu nahi Raam dohaaill

Kachhuk divas jananee dharu dheeral Kapinh sahit aihahi Rabhubeerall

Nisichar maari tohi lai jaihahil Tihu pur Naaradaadi jasu gaihahill

Hai sut kapi sab tumhahi samaanal Jatudhaan ati bhat balawaanall

More hriday param sandehal Suni kapi pragat keenhi nij dehall

Kanak bhudharaakaar sareeral Samar bhayankar atibal beerall

Sita man bharos tab bhayaool Puni laghu roop pavanasut IayaooII

[Doha 16]

Sunu maata saakhaamrug nahi bal buddhi bisaall Prabhu prataap te garudahi khaai param laghu byaal।।16।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Man santosh sunat kapi baaneel Bhagati prataap tej bal saaneell

Aashish deenhi raampriy jaanal Hohu taat bal seel nidhaanall

Ajar amar gunanidhi sut hohul Karahu bahut Raghunaayak chhohooll

Karahu krupa prabhu as suni kaanal Nirbhar prem magan Hanumaanall

Baar baar naaesi pad seesal Bola bachan jori kar keesall

Ab krutkrutya bhayau mai maatal Aasish tav amogh bikhyaatall

Sunahu maatu mohi atisay bhookhal Laagi dekhi sundar phal rookhall

Sunu sut karahi bipin rakhawaareel Param subhat rajaneechar bhaareell

Tinh kar bhay maata mohi naaheel Jau tumh such maanahu man maaheell

[Doha 17]

Dekhi buddhi bal nipun kapi kaheu Jaankee jaahul Raghupati charan hriday dhari taat madhur phal khaahu।।17।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Chaleu naai siru paitheu baagal Phal khaaesi taru torai IaagaII

Rahe taha bahu bhat rakhawaarel Kachhu maaresi kachhu jaai pukaarell

Naath ek aava kapi bhaaree I Tehi Asok baatika ujaaree ll

Khaaesi phal aru bitap upaarel Rachchhak mardi mardi mahi darell

Suni Raavan pathae bhat nanal Tinhahi dekhi garjeu Hanumaanall

Sab rajanichar kapi sanghaarel Gae pukaarat kachhu adhamaarell

Puni pathayau tehi achchhakumaaral Chala sang lai subhat apaarall

Aavat dekhi bitap gahi tarjal Taahi nipaati mahaadhuni garjall

[Doha 18]

Kachhu maaresi kachhu mardesi kachhu milaesi dhari dhooril

Kachu puni jaai pukaare prabhu markat bal bhori।।18।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Suni sutabadh Lankes risaanal Pathaesi Meghanaad balawaanall

Maarasi jani sut baandhesu taaheel Dekhia kapihi kahaa kar aaheell

Chala Indrajit atulit jodhal Bandhu nidhan suni upaja krodhall

Kapi dekha daarun bhat aaval Katakataai garja aru dhaavall

Ati bisaal taru ek upaaral Birath keenh Lankes kumarall

Rahe mahaabhat taake sangal Gahi gahi kapi mardai nij angall

Tinhahi nipaati taahi san baajal Bhire jugal maanahu gajaraajall

Muthika maari chadha taru jaail Taahi ek chhan muruchha aaill

Uthi bahori keenhisi bahu maayal

Jeeti na jaai prabhanjan jaayall

[Doha 19]

Brahm astra tehi saandha kapi man keenh bichaarl Jau na brahmasar maanau mahima mitai apaar।।19।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Brahmabaan kapi kahu tehi maaral Paratihu baar kataku sanghaarall

Tehi dekha kapi muruchhit bhayaul Naagpaas baandhesi lai gayaull

Jaasu naam japi sunahu bhavaaneel Bhav bandhan kaatahi nar gyaaneell

Taasu doot ki bandh taru aaval Prabhu kaaraj lagi kapihi bandhavall

Kapibandhan suni nisichar dhaael Kautuk laagi sabha sab aaell

Dasamukh sabha deekhi kapi jaail Kahi na jaai kachhu ati prabhutaaill

Kar jore sur disip bineetal Bhrukuti bilokat sakal sabheetall

Dekhi prataap na kapi man sankal Jimi ahigan mahu garud asankall

[Doha 20]

Kapihi biloki dasaanan bihasa kahi durbaadl Sutabadh surati keenhi puni upaja hriday bishaad।।20।।

Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Kah Lankes kavan tai keesal Kehi ke bal ghalehi ban kheesall

Kee dhau Shravan sunehi nahi moheel Dekhau ati asank sath toheell

Maare nisichar kehi aparaadhal Kahu sath tohi na praan kai baadhall

Sunu Raavan brahmaand nikaayal Paai jaasu bal birachati maayall

Jaake bal biranchi hari isal Paalat srujat harat dasaseesall

Jaa bal sees dharat sahasaananl Andakos samet giri kaananll

Dharat jo bibidh deh suratraatal Tumh se sathanh sikhaavanu datall

Har kodand kathin jehi bhanjal Tehi samet nrup dal mad ganjall

Khar dushan trisira aru baaleel Badhe sakal atulit balasaaleell

[Doha 21]

Jaake bal lavales te jitehu charaachar zaaril Taasu doot mai jaa kari hari aanehu priy naari।।21।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Jaanau mai tumhaari prabhutaail

Sahasabaahu san paree IaraaiII

Samar baali san kari jasu paaval Suni kapi bachan bihasi biharaavall

Khayau phal prabhu laagi bhookhal Kapi subhaav te toreu rookhall

Sab ke deh param priy swaameel Maarahi mohi kumaarag gaameell

Jinh mohi maara te mai marel Tehi par bandheu tanay tumhaarell

Mohi na kachu bandhe kai laja Kinha chahau nij prabhu kar kaja

Binati karau jori kar raavanl Sunahu maan taji mor sikhaavanll

Dekhahu tumh nij kulahi bichaareel Bhram taji bhajahu bhagat bhay haareell

Jaake dar ati kaal deraail Jo sur asur charaachar khaaill

Taaso bayaru kabahu nahi keejai I More kahe Jaanakee deejayll

[Doha 22]

Pranatapaal Raghunaayak karuna Sindhu kharaaril Gae saran prabhu raakhihai tav aparaadh bisaari।।22।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari Raam charan Pankaj ur dharahool Lanka achal raaju tumh karahooll

Rishi pulasti jasu bimal mayankal Tehi sasi mahu jani hohu kalankall Raam naam binu gira na sohal Dekhu bichari tyagi mad mohall Basan heen nahi soh surareel

Sab bhushan bhushit bar naareel Raam bimukh sampati prabhutaai           I

Jaai         rahi      paai      binu      paai         II

Sajal mool jinh saritanh nahi                  I Barashi gae puni tabahi sukhahee                                                                   II Sunu dasakanth kahau pan ropee                                                                   I Bimukh Raam traata nahi kopee   II Sankar sahas bishnu aj tohee I

Sakahi na raakhi raam kar drohee II

[Doha 23]

Mohmool bahu sool prad tyagahu tam abhimaanl Bhajahu Raam Raghunaayak krupa sindhu Bhagawaan

।।23।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari Jadapi kahee kapi ati hit baaneel Bhagati bibek birati nay saanee II

Bola bihasi maha abhimaaneel Mila hahahi kapi gur bad gyaneell Mrutyu nikat aai khal toheel Laagesi adham sikhaavan moheell Ulata hoihi kah Hanumaanal Matibhram tor pragat mai jaanall Suni kapi bachan bahut khisiaanal

Begi na harahu moodh kar praanall

Sunat nisaachar maaran dhaael Sachivanh sahit Bibheeshan u aaell

Naai sees kari binay bahootal Neeti birodh na maaria dootall Aan dand kachhu karia gosaail Sabahee kahaa mantra bhai bhaill Sunat bihasi bola daskandhar I Ang bhang kari pathaia Bandar II

[Doha 24]

Kapi ke mamata poonch par sabahi kahau samuzaail Tel bori pat baandhi puni paavak dehu lagaai ।।24।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari Poonchh-heen baanar tah jaaehil Tab sath nij naathhi lai aaihi II

Jinh kai keenhisi bahut badaail Dekhu mai tinh kai prabhutaai II Bachan sunat kapi man musukaanal Bhai sahaay saarad mai jaana I Jaatudhaan suni Raavan bachanal Laage rachai moodh soi rachanall Raha na nagar basan ghrut telal Baadhee poonch keenh kapi khelall

Kautik kah aae purbaaseel Maarahi charan karahi bahu haaseell

Baajahi dhol dehi sab taaree I Nagar pheri puni poonch prajaareell Paavak jaat dekhi Hanumantal Bhayau param lafghuroop turantall

Nibuki chadheu kapi kanak ataaree I Bhai sabheet nisaachar naaree II

[Doha 25]

Hari prerit tehi avasar chale marut unachaasl Attahaas kari garja kapi badhi laag akaas।।25।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari Deh bisaal param haruaail Mandir te mandir chadh dhaaill

Jarai nagar bha log bihaalal Zapat lapat bahu koti karaalall Taat maatu haa sunia pukaaral Ehi avasar ko hamahi ubaarall Ham jo kaha yah kapi nahi hoil Baanar roop dhare sur koi II Saadhu avagya kar phalu aisal Jarai nagar anaath kar jaisall

Jaara nagaru nimish ek maaheel Ek Bibheeshan kar bruh naahee II Taa kar doot anal jehi sirija I Jaraa na so tehi kaaran girija II Ulati palati Lanka sab Jaaree I

Koodi para puni sindhu mazaaree II

[Doha 26]

Poonch buzaai khoi shram dhari laghu roop bahoril Janaksuta ke aage thaadh bhayau kar jori ।।26।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari Maatu mohi deeje kachhu cheenha I Jaise Raghunaayak mohi deenha II

Choodamani utaari tab dayaoo I Harash samet pavanasut layaoo II Kahehu taat as mor pranaamal

Sab prakaar prabhu pooranakaamall Deen dayaal biridu sambhaareel Harahu naath mam sankat bhaareell Taat sakrasut katha sunaaehul

Baan prataap prabhuhi samuzaehull

Maas divas mahu naath na aaval Tau puni mohi jiat nahi paavall Kahu kapi kehi bidhi rakhau praanal Tumhahoo Taat kahat ab jaanall Tohi dekhi seetali bhai chhateel Puni mo kahu soi dinu so raateell

[Doha 27]

Janakasutahi samuzaai kari bahu bidhi dheeraju deenhi Charan kamal siru naai kapi gavanu Raam pahi keenh

।।27।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari Chalat mahaadhuni garjesi bhaaree I Garbh stravahi suni nisichar naaree II

Naadhi sindhu ehi paarahi aava I Sabad kilikila kapinh sunaava II Harashe sab biloki Hanumaana I Nutan janm kapinh tab jaana II Mukh prasanna tan tej biraajall Keenhesi raamachandra kar kaaja II Mile sakal ati bhae sukhaaree I Talafat meen paav jimi baaree II

Chale harashi Raghunaayak paasa I Poonchhat kahat naval itihaasa II Tab madhuban bheetar sab aael Angad sammat madhu phal khaaell Rakhawaare jab barajan laagel Mushti prahaar hanta sab bhaage II

[Doha 28]

Jaai pukaare te sab ban ujaar jubaraaj I

Suni Sugreev harash kapi kari aae prabhu kaaj ।।28।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari Jau na hoti sita sudhi paai I Madhuban ke fal sakahi ki khaai II

Ehi bidhi man bichaar kar raja I Aai gae kapi sahit samaaja II Aai sabanhi naava pad seesa I

Mileu sabanhi ati prem kapeesall Poonchhee kusal kusal pad dekheel Raam krupa bhaa kaaju biseshee II Naath kaaju keenheu Hanumaana I Raakhe sakal kapinh ke praana II

Suni Sugreev bahuri tehi mileu I Kapinh sahit Raghupati pahi chaleooll Raam kapinh jab aavat dekha I

Kie kaaju man harash bisesha II Fatik sila baithe dwau bhaai I Pare sakal kapi charanhi jaai II

[Doha 29]

Preeti sahit sab bhete Raghupati karuna punjl Poonchhee kusal naath ab kusal dekhi pad kanj।।29।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari Jaamvant kah sunu Raghuraaya I Jaa par naath karahu tumh daaya II

Taahi sada subh kusal nirantar I Sur nar muni prasannata upar II Soi bijai binai gun saagar I Taasu sujasu trailok ujaagar II

Prabhu kee krupa bhayau sabu kaaju I Janma hamaar safal bhaa aaju II

Naath pavansut keenhi jo karanee I Sahasahu mukh na jaai so baranee II

Pavantanay ke charit suhaae I Jaamavant Raghupatihi sunaae II Sunat krupaanidhi man ati bhaae I Puni Hanumaan harashi hiy laae II Kahahu taat kehi bhaanti Jaanakee I Rahati karati rachchha swapraan kee I

[Doha 30]

Naam paaharu divas nisi dhyaan tumhaar kapaatl Lochan nij pad jantrit jaahi praan kehi baat ।।30।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari Chalat mohi choodaamani deenhee I Raghupati hriday laai soi leenhee II

Naath jugal lochan bhari baree II Bachan kahe kachhu Janakkumarill Anuj samet gahehu prabhu charana I Deen bandhu pranataarati haranaII

Man kram bachan charan anuraagee I Kehi aparaadh naath hau tyaagee II Avagun ek mor mai maana I

Bichhurat praan na keenh payaana II

Naath so nayananhi ko aparaadha I Nisarat praan karahi hathi baadha II Birah agini tanu tool sameera I Swaas jarai chhan maahi sareera II Nayan stravahi jalu nij hit laagee I Jarai na paav deh birahaagee II Sita kai ati bipati bisaala I

Binahi kahe bhali deendayaala II

[Doha 31]

Nimish nimish karunaanidhi jaahi kalap sam beetil Begi chalia prabhu aania bhuj bal khal dal jeeti ।।31।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari Suni Sita dookh prabhu sukh ayanal Bhari aae jai raajiv nayana II

Bachan kaay man mam gati jaahee I Sapanehu boozia bipati ki taahee II Kah Hanumant bipati prabhu soil Jab tav sumiran bhajan na hoi II Ketik baat prabu jaatudhaan kee I Ripuhi jeeti aanibee jaankee II

Sunu kapi tohi samaan upakaaree I Nahi kou sur nar muni tanudhaaree II

Prati upakaar karau kaa toral Sanmukh hoi na sakat man mora II Sunu sut tohi urin mai naahee I Dekheu kari bichaar man maahee II Puni puni kapihi chitav surtraata I Lochan neer pulak ati gaata II

[Doha 32]

Suni prabhu bachan biloki mukh gaat harashi Hanumantl Charan pareu premaakul traahi traahi bhagavant ।।32।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari Baar baar prabhu chahai uthaava I Prem magan tehi uthab na bhaava II

Prabhu kar pankaj kapi ke seesa I Sumiri so dasa magan gaureesa II Saavadhaan man kari puni sankar I Laage kahan katha ati sundar II

Kapi uthaai prabhu hriday lagaava I Kar gahi param nikat baithaava II Kahu kapi Raavan paalit Lanka I Kehi bidhi daheu durg a ti banka II

Prabhu prasanna jaana Hanumaana I Bola bachan bigat abhimaana II Saakhaamrug kai badi manusaai I Saakha te saakha par jaai II

Naaghi sindhu haatkapur jaara I Nisichar gan badhi bipin ujaara II So sab tav prataap Raghuraai I Naath na kachoo mori prabhutaai II

[Doha 33]

Taa kahu prabhu kachhu agam nahi jaa par tumh anukooll Tav prabhaav badavaanalahi jaari sakai khalu tool।।33।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari Naath bhagati ati sukhadaayanee I Dehu krupa kari anapaayanee II

Suni prabhu param saral kapi baanee I Evamastu tab kaheu bhavaanee II Uma Raam subhaau jehi jaana I Taahi bhajanu taji bhaav na aana II

Yah sambaad jaasu ur aava I Raghupati charan bhagati soi paava II Suni prabhu bachan kahahi kapibrunda I

Jay Jay Jay krupaal sukhkanda II

Tab Raghupati kapipatihi bolaava I Kaha chalai kar karahu banaava II Ab bilambu kehi kaaran keeje I Turat kapinh kahu aayasu deeje II Kautuk dekhi suman bahu barashi I

Nabh te bhavan chale sur harashee II

[Doha 34]

Kapipati begi bolaae aae juthap jooth I Naana baran atul bal baanar bhaalu barooth ।।34।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari Prabhu pad pankaj naavahi seesa I Garjahi bhaalu mahaabal keesa II

Dekhi Raam sakal kapi sena I Chitai krupa kari Raajiv naina II Raam krupa bal paai kapinda I

Bhae pachchhajut manahu girinda II Harashi Raam tab keenh payaana I Sagun bhae sundar subh nana II

Jaasu sakal mangalamay keetee I Taasu payaan sagun yah neetee II Prabhu payaan jaana baidehee I Faraki baam ang janu kahi dehee II Joi joi sagun jaanakihi hoi I

Asagun bhayau Raavanahi soi II

Chala kataku ko baranai paara I Garjahi baanar bhaalu apaara II Nakh aayudh giri paadapadhaaree I Chale gagan mahi ichchhachaaree II Ke harinaad bhaalu kapi karahee I Dagamagaahi diggaj chikkarahee II

Chhand :       Chikkarahi diggaj dol Mahi giri lol saagar kharabhare I Man harash sabh gandharb sur Muni naag kinnar dukh tare ll Katakatahi markat bikat bhat

Bahu koti kotinh dhaavahee I Jay Raam prabal prataap

Kosalnaath gun gan gaavahee         II 1 ll

 

Sahi sak na bhaar udaar Ahipati baar baarhi mohai ll Gah dasan puni puni kamath Prushth kathor so kimi sohai ll

Rabhubeer ruchir prayaan prasthiti Jaani param suhaavanee I

Janu kamath kharpar sarparaaj so Likhat abichal paavanee ll2ll

 

[Doha 35]

Ehi bidhi jaai krupaanidhi utare saagar teerl Jah tah laage khaan fal bhaalu bipul kapi beer।।35।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari Uhaa nisaachar rahahi sasankal Jab te jaari gayau kapi Lanka II Nij nij gruh sab karahi bichaara I Nahi nisichar kul ker ubaara II Jaasu doot bal barani na jaai I Tehi aae pur kavan bhalaai II

Dutinh san suni purajan baanee I Mandodaree adhik akulaanee II Rahasi jori kar pati pag laagee I Boli bachan neeti ras paagee II Kant karash hari san pariharahoo I Mor kahaa ati hit hiy dharahoo II Samuzat jaasu doot kai karanee I

Stravahi garbh rajaneechar gharanee II

Taasu naari nij sachiv bolaai I Pathavahu kant jo chahahu bhalaai II

Tav kul kamal bipin dukhadaai I Sita Sit nisa sam aai II

Sunahu naath sita binu deenhe I Hit na tumhaar sambhu aj keenhe II

[Doha 36]

Raam baan ahi gan saris nikar nisaachar bheka I Jab lagi grasat na tab lagi jatanu karahu taji tek ।।36।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Shravan sunee sath taa kari baanee I Bihasa jagat bidit abhimanee II

Sabhay Subhaau naari kar saacha I Mangal mahu bhay man ati kaacha II Jau aavai markat katakaai I

Jiahi bichaare nisichar khaai II Kampahi lokap jaakee traasal Taasu naari sabheet badi haasall As kahi bihasi taahi ur laai I Chaleu sabha mamata adhikaaill

Mandodari hriday kar chinta I Bhayau kant par bidhi bipareeta II Baitheu sabha khabari asi paai I Sindhu paar sena sab aai II Buzesi sachiv uchit mat kahahoo I

Te sab hanse masht kari rahahoo II Jitehu suraasur tab shram naahee I Nar Baanar kehi lekhe maahee II

[Doha 37]

Sachib baid gur teeni jau priy bolahi bhay aas I Raaj dharm tan teeni kar hoi begihee naas ।।37।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari Soi Raavan kahu bane sahaai I Astuti karahi sunaai sunaai II

Avasar jaani Bibheeshanu aava I Bhrata charan seesu tehi naava II Puni siru naai baith nij aasan I Bola bachan paai anusaasan II

Jo krupaal poonchhihu mohi baata I Mati anuroop kahau hit taata II Jo aapan chaahai kalyaana I

Sujasu sumati subh gati sukh nana II

So parnaari lilaar gosaai I Tajau chauthi ke chand ki naai II

Chaudah bhuvan ek pati hoi I Bhootadroh tishtai nahi soi II Gun saagar naagar nar jou I Alap lobh bhai kahai na kou II

[Doha 38]

Kaam krodh mad lobh sab nath narak ke panth I

Sab parihari Raghubeerahi bhajahu bhajau jehi sant ।।38।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari Taat Raam nahi nar bhoopaala I Bhuvaneshwar kaalahu kar kaala II

Brahma anaamay aj bhagavanta II Byapak ajit anaadi ananta II

Go dwij dhenu dev hitakaaree I Krupa sindhu manush tanudhaaree II Jan ranjan bhanjan khal braata I

Bed dharm rachchhak sunu bhrata II Tohi bayaru taji naaia maatha I Pranataarati bhanjan Raghunaatha II

Dehu naath prabhu kahu baidehee I Bhajahu Raam binu hetu sanehee II Saran gae prabhu taahu na tyaaga I Biswa droh krut agh jehi laaga II Jaasu naam tray taap nasavan I

Soi prabhu pragat samuzu jiy Raavanll

[Doha 39 (K), (kha)]

Baar baar pad laagau binay karau dasasees I Parihari maan moh mad bhajahu kosalaadhees ।।39ka।।

Muni pulasti nij sisya san kahi pathai yah baat I

Turat so mai prabhu san kahee paai suavasaru taat।।39kha।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari Malyavant ati sachiv sayaana I Taasu bachan suni ati such maana II Taat anuj tav neeti Bibheeshan I

So ur dharahu jo kahat Bibheeshan II Ripu utakarash kahat sath dou I Doori na karahu iha hai kou II

Malyavant gruh gayau bahoree I Kahai Bibheeshan puni kar joree II Sumati kumati sab ke ur rahahee I Naath puran nigam as kahahee II Jaha sumati tah sampati nana I Jaha kumati tah bipati nidaana II

Tav ur kumati basi bipareeta I Hit anahit maanahu ripu preeta II

Kaalraati nisichar kul keree I Tehi Sita par preeti ghaneree II

[Doha 40]

Taat charan gahi maagau raakhahu mor dulaarl Sita dehu Raam kahu ahit na hoi tumhaar ।।40।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari Budh puraan shruti sammat baanee I Kahi Bibheeshan neeti bakhanee II

Sunat dasaanan utha risaai I Khal tohi nikat mrutyu ab aai II Jiasi sada sath mor jiaava I

Ripu kar pachchha moodh tohi bhaava II Kahasi na khal as ko jag maahee I

Bhuj bal jaahi jita mai naahee II Mam pur basi tapasinh par preetee I Sath milu jaai tinhahi kahu neetee II

As kahi keenhesi charan prahaara I Anuj gahe pad baarahi baara II Uma sant kai ihai badaai I

Mand karat jo karai bhalaai II Tumh pit saris bhalehi mohi maara I Raam u bhaje hit naath tumhaara II Sachiv sang lai nabh path gayhaoo I Sabahi sunaai kahat as bhayaoo II

[Doha 41]

Raam satya sankalp prabhu sabha kaalbas tori I Mai Raghubeer saran ab jaau dehu jani khori ।।41।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

As kahi chala Bibheeshan jabahee I Aayuheen bhae sab tabahee II Saadhu avagya turat bhavaanee I Kar kalyaan akhil kai haanee II

Raavan jabahi Bibheeshan tyaaga I Bhayau bibhav binu tabahi abhaaga II Chaleu harashi Raghunaayak paahee I Karat manorath bahu man maahee II

Dekhihau jaai charan jalajaata I Arun mrudul sevak sukhadaata II Je pad parasi taree rishinaaree I Dandak Kaanan paavanakaaree II

Je pad Janakasuta ur laae I Kapat kurang sang dhar dhaae II Har ur sar saroj pad jei I Ahobhagya mai dekhihau tei II

[Doha 42]

Jinh paayanh ke paadukanhi bharatu rahe man laail Te pad aaju bilokihau inh nayananhi ab jaai ।।42।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Ehi bidhi karat saprem bichaaral Aayau sapadi sindhu ehi paara II Kapinh Bibheeshan aavat dekha I Jaana kou ripu doot bisesha II

Taahi raakhi kapees pahi aae I Samaachaar sab taahi sunaae II Kah Sugreev sunahu Raghuraai I Aava Milan dasaanan bhaai II

Kah prabhu sakha booziai kaaha I Kahai kapees sunahu naranaaha II Jaani na jaai nisaachar maaya I Kaamroop kehi kaaran aaya II

Bhed Hamaar len sath aava I Raakhia bandhi mohi as bhaava II Sakha neeti tumh neeki bichaaree I Mam pan saranaagat bhayahaaree II

Suni prabhu bachan harash Hanumaana I Saranaagat bachchhal bhagawaana II

[Doha 43]

Saranaagat kahu je tajahi nij anahit anumaanee I

Te nar paavar paapamay tinhahee bilokat haanee ।।43।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Koti bipra badh laagahi jaahoo I Aae saran tajau nahi taahoo II Sanamukh hoi jeev mohi jabahee I Janma koti agh naasahi tabahee II

Paapavant kar sahaj subhaoo I Bhajanu mor tehi bhaav na kaaoo II Jau pai dusht hriday soi hoi I

More sanamukh aav ki soi II

Nirmal man jan so mohi paava I Mohi kapat chhal chhidra na bhaava II

Bhed len pathava dasaseesa I Tabahu na kachu bhay haani kapeesa II

Jag mahu sakha nisaachar jete I Lachhimanu hanai nimish mahu tetell Jou sabheet aava saranaai I Rakhihau taahi praan kee naai II

[Doha 44]

Ubhay bhaanti tehi aanahu hasi kah krupaaniket I

Jay krupaal kahi kapi chale angad Hanoo samet ।।44।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Saadar tehi aage kari baanar I Chale jaha Raghupati karunaakar II Doorihi te dekhe dwau bhraata I Nayanaanand daan ke data II Bahuri Ram chabidham Biloki I Raheu thatuki ekatak pal roki II Bhuj pralamb kanjaarun lochan I

Syaamal gaat pranat bhay mochan II

Singh kandh aayat ur soha I Aanan amit madan man moha II Nayan neer pulakit ati gaata I

Man dhari dheer kahee mrudu baata II Naath dasaanan kar mai bhraata I Nisichar bans janam suratraata II Sahaj paapapriy taamas deha I

Jatha ulukahi tam par neha II

[Doha 45]

Shravan sujasu suni aayau prabhu bhanjan bhav bheerl Traahi traahi aarati haran saran sukhad Rabhubeer ।।45।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

As kahi karat dandavat dekha I Turat uthe prabhu harash bisesha II

Deen bachan suni prabhu man bhaava I Bhuj bisaal gahi hriday lagaava II

Anuj sahit mili dhig baithaareel Bole bachan bhagat bhayaharree II

Kahu Lankes sahit parivaara I

Kusal kuthaahar baas tumhaara II Khal mandalee basahu dinu raatee I

Sakha dharam nibahai kehi bhaantee II Mai jaanau tumhaari sab reetee I

Ati nay nipun na bhaav aneetee II

Baru bhai baas narak kar taata I Dusht sang jani dei bidhaata II Ab pad dekhi kusal Raghuraaya I

Jau tumh keenhi jaani jan daaya II

[Doha 46]

Tab lagi kusal na jeev kahu sapane hu man bishraam I Jab lagi bhajat na Raam kahu sok dhaam taji kaam ।।46।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Tab lagi hriday basat khal nana I Lobh moh machchhar mad maana II Jab lagi ur na basat Raghunaathal Dhare chaap saayak kati bhaatha II Mamata tarun tamee adhiaaree I Raag dvesh ulook sukhakaaree II Tab lagi basati jeev man maahee I

Jab lagi prabhu prataap rabi naahee II

Ab mai kusal mite bhay bhaare I Dekhi Raam pad kamal tumhaare II Tumh krupaal jaa par anukoola I Taahi na byaap tribidh bhav soola II Mai nisichar ati adham subhaaoo I Subh aacharanu keenh nahi kaaoo II Jaasu roop muni dhyaan na aava I Tehi prabhu harashi hriday mohi IavaII

[Doha 47]

Ahobhaagya mam amit ati Raam krupa sukh punjl Dekheu nayan biranchi siv sebya jugal pad kanj ।।47।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Sunahu sakha nij kahau subhaoo I Jaan bhusundi sambhu girijaaoo II Jau nar hoi charaachar drohi I Aavai sabhay saran taki mohee II Taji mad moh kapat chhal nana I

Karau sadya tehi saadhu samaana II Jananee janak bandhu sut daara I Tanu dhanu bhavan suhrad parivaarall

Sab kai mamata taag batoree I Mam pad manahi baandh bari doree II Samadarasee ichchha kachhu naahee I Harash sok bhay nahi man maahee II

As sajjan mam ur bas kaise I Lobhi hriday basai dhanu jaise II Tumh saarikhe sant priy more I Dharau deh nahi aan nihore II

[Doha 48]

Sagun upaasak parahit nirat neeti dradh nem I

Te nar praan samaan mam jinh ke dvij pad prem।।48।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Sunu Lankesh sakal gun tore I Taate tumh atisay priy more II Raam bachan suni baanar jootha I Sakal kahahi jay krupa barootha II

Sunat Bibheeshanu prabhu kai baanee I Nahi aghaat shravanaamrut jaanee II Pad Ambuj gahi baarahi baara I

Hriday samaat na premu apaara II

Sunahu dev sacharaachar swamee I Pranatapaal ur antarajaamee II

Ur kachhu pratham baasana rahee I Prabhu pad preeti sarit so bahee II Ab krupaal nij bhagat paavanee I Dehu sada siv man bhaavanee II

Evamastu kahi prabhu ranadheera I Maaga turat sindhu kar neera II Jadapi sakha tav ichchha naahee I Mor darasu amogh jag maahee II As kahi Raam tilak tehi saara I Suman brushti nabh bhai apaara II

[Doha 49(K), (kha)]

Raavan krodh anal nij svaas sameer prachand I Jarat Bibheeshan raakheu deenheu raaju akhand ।।49ka।।

Jo sampati siv ravanahi deenhi die das math I

Soi sampada Bibheeshanhi sakuchi deenhi Raghunaath

।।49kha।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

As prabhu chhadi bhajahi je aana I Te nar pasu binu poonch bishaata II Nij jan jaani taahi apanaava I

Prabhu subhaav kapi kul man bhaava II Puni sarbagya sarb ur baasee I Sarbaroop sab rahit udaasee II

Bole bachan neeti pratipaalak I Kaaran manuj danuj kul ghaalk II Sunu kapees Lankaapati bera I Kehi bidhi taria jaladhi gambheera II

Sankul maker urag zash jaatee I Ati agaadh duster sab bhaantee II

Kah Lankesh sunahu Raghunaayak I Koti sindhu soshak tav saayak II Jadyapi tadapi neeti asi gaai I

Binay karia saagar san jaai II

[Doha 50]

Prabhu tumhaar kulagur jaladhi kahihi upaay bichaaril Binu prayaas saagar tarihi sakal bhaalu kapi dhaari ।।50।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Sakha kahee tumh neeki upaai I Karia daiv jau hoi sahaai II

Mantra na yah lachhiman man bhaava I Raam bachan suni ati dookh paava II Naath daiv kar kavan bharosa I

Soshia sindhu karia man rosa II Kaadar man kahu ek adhara I Daiv daiv aalasee pukaara II

Sunat bihasi bole raghubeera I Aisehi karab dharahu man dheera II As kahi prabhu anujahi samuzaai I Sindhu sameep gae Raghuraai II Pratham pranaam keenh siru naai I Baithe puni tat darbh dasaai II

Jabahi bibheeshan prabhu pahi aae I Paachhe raavan doot pathaae II

[Doha 51]

Sakal charit tinh dekhe dhare kapat kapi deh I Prabhu gun hriday saraahahi sarnaagat par neh।।51।।

Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Pragat bakhaanahi Raam subhaaool Ati saprem gaa bisari duraaoo II Ripu ke doot kapinh tab jaane I Sakal baandhi kapees pahi aane II Kah Sugreev sunahu sab baanar I Ang bhang kari pathavahu nisicharll Suni Sugreev bachan kapi dhaae I Bandhi katak chahu paas firaye II

Bahu prakar maran kapi laage I Deen pukaarat tadapi na tyaage II Jo hamaar har naasa kaana I Tehi kosalaadhees kai aana II Suni lachhiman sab nikat bolaae I Daya laagi hasi turat chhodaae II Raavan kar deejahu yah paatee I

Lachhiman bachan baachu kulaghaateell

[Doha 52]

kahehu mukhaagar moodh san mam sandesu udaar I Sita dei milahu na ta aava kaalu tumhaar ।।52।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Turat naai lachhiman pad maatha I Chale doot baranat gun gaatha II Kahat Raam jasu Lanka aae I Raavan charan sees tinh naae II Bihasi dasaanan poonchhee baata I Kahasi na suk aapani kusalaata II Puni kahu khabari Bibheeshan kereel Jaahi mryutu aai ati neree II

Karat raaj Lanka sath tyaagee I

Hoihi jav kar keet abhaagee II Puni kahu bhaalu kees katakaai

Kathin kaal prerit chali aai II Jinh ke jeevan kar rakhavaara I

Bhayau mrudul chit sindhu bichaara II Kahu tapasinh kai baat bahoree I Jinh ke hriday traas ati moree II

[Doha 53]

Kee bhai bhet ki firi gae shravan sujasu suni mor I Kahasi na ripu dal tej bal bahut chakit chit tor ।।53।। Mangal Bhavan Amangal Haari

Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Naath krupa kari poonchhehu jaise I Maanahu kahaa krodh taji taise II Mila jaai jab anuj tumhaara I

Jaatahi raam tilak tehi saara II

Raavan doot hamahi suni kaana I Kapinh baandhi deenhe dukh nana II Shravan naasika kaatai laage I Raam sapath deenhe ham tyaage II Poonchhehu naath Raam katakaai I Badan koti sat barani na jaai II

Naana baran bhaalu kapi dhaaree I Bikataanan bisaal bhayakaaree II Jehi pur daheu hateu sut tora I Sakal kapinh mah tehi balu thorall Amit naam bhat kathin karaala I Amit naag bal bipul bisaala II

[Doha 54]

Dwibid mayand neel nai angad gad bikataasi I Dadhi mukh kehari nisath sat jaamavant balaraasi ।।54।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

E kapi sab Sugreev samaana I Inh sam kotinh ganai ko nana II Raam krupa atulit bal tinhahee I Trun samaan trailokahi ganahee II

As mai suna shravan dasakandhar I Padum atharah juthap Bandar II Naath katak mah so kapi naahee I Jo na tumhahi jetai ran maahee II Param krodh meejahi sab haatha I Aayasu pain a dehi raghunaatha II

Soshahi sindhu sahit zash byaala I Poorahi na ta bhari kudhar bisaala II Mardi gard milavahi dasaseesa I Aisei bachan kahahi sab keesa II Garjahi tarjahi sahaj asanka I Maanahu grasan chahat hahi Lanka II

[Doha 55]

Sahaj soor kapi bhaalu sab puni sir par prabhu Raam I Raavan kaal koti kahu jeeti sakahi sangraam ।।55।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Raam tej bal budhi bipulaai I Sesh sahas sat sakahi na gaai II

Sak sar ek soshi sat saagar I

Tav bhraatahi poonchheu nay naagar II Taasu bachan sni saagar paahee I

Maagat panth krupa man maahee II Sunat bachan bihasa dasaseesa I Jau asi mati sahaay krut keesa II Sahaj bheeru kar bachan dhradhaail Saagar san thaanee machalaai II Moodh mrusha kaa karasi badai I Ripu bal buddhi thaah mai paai II Sachiv sabheet Bibheeshan jaake I Bijay bibhooti kahaa jag take II

Suni khal bachan doot ris baadhee I Samay bichaari patrika kaadhee II Raamaanuj deenhee yah paatee I Nath bachaai judaavahu chhatee II Bihasi baam kar leenhee Raavan I Sachiv boli sath laag bachaavan II

[Doha 56 (K), (kha)]

Baatanh manahi rizaai sath jani ghaalasi kul khees I Raam birodh na ubarasi saran bishnu aj is ।।56ka।। Kee taji maan anuj iv prabhu pad pankaj bhrung I Hohi ki Raam saraanal khal kul sahit patang ।।56kha।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari Sunat sabhay man much musukaai

Kahat dasaanan sabahi sunaai II

Bhoomi para kar gahat akaasal Laghu taapas kr bag bilaasa II Kah suk naath satya sb baanee I

Samuzahu chhadi prakruti abhimaanee II

Sunau bachan mam parihari krodha I Naath Raam san tajahu birodha II Ati komal Raghubeer subhaaoo I

   Jadhyapi akhil lok kar raaoo II

।।     ।।

Bipra roop aayau taji maana II

[Doha 58]

Kaatehi pai kadaree farai koti jatan kou seench I Binay na maan khages sunu daatehi pai nav neech ।।58।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari Sabhay sindhu gahi pad prabu kere I Chhamahu naath sab avagun mere II Gagan sameer anal jal dharanee I Inh kai naath sahaj jad karanee II Tav prerit maaya upajaae I

Srushti hetu sab granthani gaae II Prabhu aayasu jehi kah jas ahai I So tehi bhanti rahe sukh lahai II

Prabhu bhai keenh mohi sikh deenhee I Marajaada puni tumharee keenhee II Dhol gavaar soodra pashu naaree I Sakal taadana ke adhikaree II

Prabhu prataap mai jaab sukhaai I Utarihi kataku na mori badaai II Prabhu agya apel shruti gaai I Karau so begi jo tumhahi sohaai II

[Doha 59]

Sunat bineet bachan ati kah krupaal musukaai I Jehi bidhi utarai kapi kataku taat so kahahu upaai ।।59।।

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari Naath neel nal kapi dvau bhaai I Larikaai rishi aashish paai II Tinh ke paras kie giri bhaare I

Tarihahi jaladhi prataap tumhaare II Mai puni ur dhari prabhu prabhutaai I Karihau bal anumaan sahaai II

Ehi bidhi naath payodhi bandhaaia I

Jehi yah sujasu lok tihu gaaia II Ehi sar mam uttar tat baasee I

Hatahu naath khal nar agha raasee II Suni krupaal saagar man peera I Turatahi hari Raam randheera II Dekhi Raam bal paurush bhaaree I

Harashi payonidhi bhayau sukhaaree II Sakal charit kahi prabhuhi sunaava I Charan bandi payodhi sidhaava II

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Chh : Nj’ bhavan gavaneu sindhu Shree Raghupatıhi yah mat bhaayaoo I Yah charit kali malahar

Jathamati daas Tulasi gaayaoo ll Sukh bhavan sansay saman divan Bishaad Raghupati gun gana

Taji sakal aas bharos Gaavahi sunahi santat sath manaa ll

Taji sakal aas bharos

 

[Doha 60]

Sakal sumangal daayak Raghunaayak gun gaan I Saadar sunahi te tarahi bhav sindhu bina jalajaan ।।60।।

Iti Shreemad raamacharitamaanase sakala kalikalusha vidhvansane

Panchamh Sopaanah samaaptah:

                              End of Sundarkand

 

Sant Goswami tulsidas krut HAMNUAN CHAALISA

Doha

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Shree guru charan saroj raj, nj’ manu mukuru sudhaari Baranau raghubar bimal jasu, jo daayaku fal chaari Buddhiheen tanu jaanike, sumirau pavan-kumaar Bal buddhi bidya dehu mohi, harahu kales bikaar.

 

Chopaai

Jay Hanuman gnaan gun saagar I Jay kapees tihu lok ujaagar II Raamdoot atulit bal dhaamaa I Anjani-putra pavanasut naama II Mahaabeer bikram bajarangi I Kumati Nivaar sumati ke Sangee II Kanchan baran biraaj subesaa I Kaanan kundal kunchit kesaa II Haath bajra aru dhvaja biraajai I Kaandhe moonj janeoo saajai II Sankar suvan kesareenandan I Tej pratap maha jag bandan II Vidyaavaan gunee ati chaatur I Raam kaaj karibe ko aatur II Prabhu charitra sunibe ko rasiya I Raam Lakhan Sita man basiya II

Sukshma roop dhari siyahi dikhaava          I Bikat roop dhari lank jaraava II

Bheem roop dhari asur sahaare        I Raamchandra ke kaaj savaare II Laay sajeevan lakhan jiyaaye I Shree Raghubeer harashi ur laaye II Raghupati keenhee bahut badaai I

Tum mam priy Bharatahi sam bhaai II Sahas badan tumharo jash gaavai I As kahi shreepati kanth lagaavai II

Sanakaadik brahmaadi muneesa I Naarad saarad sahit aheesa II Jam kuber digpaal jahaan te I Kabi kobid kahi sake kahaa te II

Tum upakaar Sugreevahi keenha I Raam milaay raaj pad deenha II Tumharo mantr Bibheeshan maana I Lankeswar bhae sab jag jaana II

Jug sahas jojan par bhaanu I Leelyo taahi madhur fal jaanoo II

Prabhu mudrika meli mukh maahee I Jaladhi laandhi gaye acharaj naahee II Durgam kaaj jagat ke je te I

Sugam anugrah tumhare te te II Raam duaare tum rakhavaare I Hot na aagna binu paisaare II Sab sukh lahai tumharee sarana I

Tum rachchhak kaahoo ko dar naa II Aapan tej samhaaro aapai       I Teeno lok haak tai kaapai II

Bhoot pisaach nikat nahi aavai I Mahabeer jab naam sunaavai II Naasai rog harai sab peera I Japat nirantar Hanumat beera II Sankat te Hanumaan chhodavai I

Man kram bachan dhyaan jo laavai II Sab par raam tapasvee raajaa I

Tin ke kaaj sakal tum saaja II Aur manorath jo koi laavai I Soi amit jeevan fal paavai II

Chaaro jug parataap tumhaara I Hai parasiddh jagat ujiyaara       II Saadhu sant ke tum rakhavaare I Asur nikandan raam doolaare II Asht siddhi nau nidhi ke data I

As bar deen jaankee maata II

Raam rasaayan tumhare paasa I Sada raho Raghupati ke daasa II Tumhare bhajan raam ko paavai I Janam janam ke dookh bisaraavai II Ant kaal raghubar pur jaai I

Jahaa janm hari-bhakt kahaai II Aur devata chitta na dharai I Hanumat sei sarv sukh karai II Sankat katai mitai sab peera I Jo sumirai Hanumat balbeera II Jai jai jai Hanumaan Gosaai I

Krupa karahu guru dev kee naai II Jo sat baar paath kar koi I Chhootahi bandi maha sukh hoi II Jo yah padhai Hanuman chaleeda I Hoy siddhi saakhee gaureesa II Tulsidaas sada hari chera I

Keejai naath hraday mah dera II

Doha Pavantanay sankat haran,

mangal moorati roop ; Raam lakhan Sita sahit, hraday basahu sur bhoop.

Mangal Bhavan Amangal Haari Dravau so Dasharath Ajir Bihari

Shree Hanumanji ki Aarati Aarati keejai Hanuman Lala kee I

Dushtadalan Raghunaath kalaa kee II

Jaake bala se girivar kaapai I Rog-dosh jaake nikat na zaapai    111 II

Anjani putr maha baladaai I Santan kai prabhu sada sahaai II2II Aarati keejai Hanuman Lala kee I

Dushtadalan Raghunaath kalaa kee           II

De bera Raghunaath pathaaye            I Lanka jaari seey sudhi laaye                                                                         II3II Lanka so kot samudr see khaai         I Jaat pavanasut baar na laai                        II4II Aarati keejai Hanuman Lala kee I Dushtadalan Raghunaath kalaa kee II Lanka jaari asursahaare I Siyaaraamjike kaaj savaare IISII

Laxman moorchhit pade sakaare I Aani sajeevan praan ubaare        II6II Aarati keejai Hanuman Lala kee I Dushtadalan Raghunaath kalaa kee II Paithi pataal tori jam-kaare I Ahiraavan kee bhuja ukhaare II7II Baaye bhujaa asur dal mare I Dahine bhuja santajan taare II8II

Aarati keejai Hanuman Lala kee I Dushtadalan Raghunaath kalaa kee II Sur nar muni aaratee utaare               I Jai Jai Jai Hanuman Uchaar II9II Kanchan thaar kapoor lau chhai I Aarati karat anjanaa maai II10II

Jo Hanumanji kee aarati gaavai I Basi baikunth paramapad paavai IIllII

Aarati keejai Hanuman Lala kee I Dushtadalan Raghunaath kalaa kee II

Karpur gauram karunaa avataaram, Sansaar saaram bhujgendra haaram, Sadaa vasantam hridayaarvinde, Bhavam Bhavaani sahitam namaami

Mangalam Bhagawaan Vishnu Mangalam Garuda Dhwaja Mangalam Pundari Kaaksha Mangalaaya Tanno Hari

Sarva Mangala Maangalye Shive Sarvaatha Saadhike Sharanye Trayambake Gauri Naaraayani Namastute

Sarvetra na santu, sarve santu niramay Sarve bhadrani pashyantu

Maa Kashchind Dukhmapnuyant

Om Shanti, Shanti, Shanti II

Om Shashwat Marutaya Namah:

Jay Shree Ram Sundarkand Parivar Gujarat, India